ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านชัยพรฝั่งขวา บ้านบังบาตรฝั่งขวา สำนักงานอนุรักษ์พันธ์พืชบึงกาฬ
ประกาศดับไฟเพื่องานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย และความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
21/08/2562 08:00
21/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
042490958
พิชัย ศิริโพธาวานิชกุล
ลำดับดาวน์โหลด