ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุระนารายณ์ 19
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการพาดสายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ใหม่คร่อมไลน์ชั่วคราว บริเวณหน้าทีโอทีถึงซอยสุระนารายณ์ 25 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณซอยสุระนารายณ์ 19 ใน วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
06/07/2563 08:30
06/07/2563 12:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ