ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
26/05/2563 09:00
26/05/2563 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด