ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านศรีเจริญวัสดุก่อสร้าง ถึงสี่แยก กม.12
ปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควี รองรับงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
03/11/2562 08:00
03/11/2562 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ