ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งแต่บริเวณ ปากทางเข้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ถึง ซอยเพิ่มสุข
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
11/10/2564 09:00
11/10/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด