ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เมือง และ อ.สรรพยา บางส่วน
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จะทำการตัดต้นไม้ เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ลดเหตุการณ์ไฟดับให้น้อยลง ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องขอดับไฟกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตั้งแต่บริเวณ ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาล ถึง ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์งาม ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ตามปกติทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
พนักงานช่างผู้ควบคุมงาน นายราเชน บุญประสิทธิ์ เบอร์โทร 082-4826428
15/11/2562 09:00
15/11/2562 12:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ปฏิบัติงาน