ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เลียบคลองบ้านช้าง ตำบลหมากเเข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
11/02/2564 09:00
11/02/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม