ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเลยทางแยกเข้าวัดหลวง-ก่อนทางเข้าบ้านคลองขุด ถนนเส้นพนัสไปฉะเชิงเทรา ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม
งานงานพาดสายงานปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
14/01/2561 09:00
14/01/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
มนัส ลพมรกต
ลำดับดาวน์โหลด