ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านย่านนางวิ่ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
งานตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง
08/12/2561 08:30
08/12/2561 16:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน