ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดข่วงเปาไปทางทิศเหนือ ถึง สามแยกตรงข้ามหน้าบ้าน ส.ส.สุรพล / บริเวณหน้าวัดข่วงเปาไปทางทิศใต้ ถึง คริสตจักรจอมทอง/บ้านสันป่าซาง และบ้านป่ากล้วยบางส่วน
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำให้กับหม้อแปลงที่ติดตั้งใหม่
31/08/2562 08:30
31/08/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี