ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้า บ.สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จก. ถึงคลองย่านซื่อตรงข้ามวัดบางตะคอย ถ.พระราม 2 ขาออก กทม. [ กฟจ.สมุทรสาคร 2 บ้านแพ้ว]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน)
20/01/2562 08:00
20/01/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด