ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA5S-11 (ดิสบ้านทองสาย) ถึง BUA5S-13
ปักเสา และพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ***** ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ*****
(เนื่องจาก ได้ทำการครอสข้าม หม้อแปลงในระบบจำหน่าย หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ไปรับฟีดเดอร์ข้างเคียง เรียบร้อยแล้ว)
26/08/2562 08:00
26/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด