ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโกเด้นไพร้ซ์ อาคารพาณิชย์ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เปลี่ยนเสาแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
01/11/2563 08:00
01/11/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด