ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บ.เหล่าบักเล-บ.หนองทุ่งมน ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
26/11/2564 09:00
26/11/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด