ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ม. 8 ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน จ. นครปฐม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
19/05/2562 08:00
19/05/2562 17:00
กฟฟ.อ้อมน้อย
02-1-4206656
ไฉน พรหมสรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด