ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ไปจนถึง ร้านเพชรเอก ค้าไม้ สายกำแพงเพชร พิจิตร ฝั่งซ้าย มือ ใน เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ปฏิบัติงานพาดสายแรงต่ำ ย้าย มิเตอร์ เข้าเสา ต้นใหม่ ตั้งแต่ บริเวณ ศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ไปจนถึง ร้านเพชรเอก ค้าไม้ ใน เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
21/09/2564 09:00
21/09/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด