ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสหกรณ์เลยปั๊มน้ำมัน ปตท. หมู่บ้านบุลลาวัลย์ สาธารณสุขจังหวัด ซอยร้านลุงหมู วัดเจ็ดโคก โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ซอยพัฒนาสาคร หมู่บ้านเอริก้า หมู่บ้านพฤษลดา ถึงโค้งยายขาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาไฟฟ้าแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
23/01/2565 08:00
23/01/2565 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด