ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเนินตามาก บ้านเนินแฝก บ้านเนินพุต ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม
งานก่อสร้างสะพานคลองชลประทานเพื่อขยายถนนเส้นพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา โดยจุดปฎิบัติงานมีเสาขนาด 12.20 ระบบ 22KV วงจรที 1,2 สฟฟ.พนัสนิคสม กีดขวางการทำงานของกรมทางหลวง
30/10/2561 08:30
30/10/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
037-474387
มนัส ลพมรกต
ลำดับดาวน์โหลด
11
22