ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุบล ฝั่งขาออก(ฝั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ) จาก 3แยกนิกรมอเตอร์ ถึง หน้าปั๊มน้ำมันดาวหนองตะมะ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
รื้อถอน/ปักเสาแรงสูง
16/09/2564 08:00
16/09/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด