ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายเขตฯ งานหม้อแปลงเช่า บ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จก.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi Baan PaKhrongCheep On Monday, 17 May 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
17/05/2564 09:00
17/05/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร