ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสายนิวตรอนแรงต่ำ
28/01/2562 09:00
28/01/2562 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์