ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนแก้วนวรัฐ ฝั่งตรงข้าม รพ.แมคคอร์มิค
พื้นที่ไฟดับตั้งแต่ร้านซุ้ม 3 หมูจุ่ม ถึง สะพาน ร.ร.ปริ้น ตรงข้าม รพ.แมคคอร์มิค
01/06/2564 08:30
01/06/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่
081-9547317
ธีรพงศ์ ถาริพล
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังพื้นที่ดับไฟ