ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดศรีมงคล(แหลมประดู่) โรงงานรับซื้อของเก่าเจ้เล็ก โรงรับซื้อของเก่าข้างวัดศรีมงคล โรงเรียนวัดศรีมงคล
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้ก่อสร้างถนน และสร้างสะพาน
07/02/2563 08:00
07/02/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด