ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง พรประภานิมิตร23/2
ย้ายเสาแรงสูง (ทางหลวง)
23/09/2563 09:00
23/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด