ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ บ.ดอนเขียว ต.หนองหว้า อ.เบ็ญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟไลน์บ.ดอนเขียวเพื่อทำการปักเสา 12.20 ม. รื้อถอนเสา 12 ม. และพาดสายแรงสูง
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045661394, 0933244617
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด