ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณบ้านคุยป่ารัง หมู่ที่ 5 ตำบลวังควง เพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยนดร๊อบเอ้าท์ และ ลูกถ้วยชำรุด ตำบลวังควง
ตั้งแต่บริเวณบ้านคุยป่ารัง หมู่ที่ 5 ตำบลวังควง เพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยนดร๊อบเอ้าท์ และ ลูกถ้วยชำรุด ตำบลวังควง ในวันที่ 26 ก.ย. 2562
26/09/2562 09:30
26/09/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1 วันที่ 26 ก.ย..62