ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีไฟฟ้าโคกกรวด2 ถึง บ้านดอนแต้ว
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
06/12/2564 08:30
06/12/2564 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี