ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าเหมือด ซ.6
ปลดฮอทไลน์แคลมป์ กลางระหว่างซอย5 ไปหาซอย6 ทำการ ปักเสาแซมไลน์ขนาด 12 เมตร 1 ต้นพร้อมอุปกรณืหัวเสา
29/12/2564 09:00
29/12/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด