ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอยตลอดแนวและบริเวณใกล้เคียง
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย
21/11/2561 09:00
21/11/2561 14:00
กฟจ.อุดรธานี
0872249452 042327995 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด