ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง พัทยาใต้ 16 (บงกช)
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน
14/09/2563 09:00
14/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด