ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาหมากปิน และบ้านทุ่งกองมู
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด และตัดต้นไม้ที่ใกล้แนวสายแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านนาหมากปิน และบ้านทุ่งกองมู ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
24/11/2564 08:30
24/11/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน