ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต้นฝนรีสอร์ท ถึง ป้อมตำรวจกลางดง
เพื่อต่อสายคืนระบบ หน้าร้านตุลาพลาสติก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
24/04/2562 15:30
24/04/2562 17:00
กฟอ.ทุ่งเสลี่ยม
055659311
ภาคภูมิ ปัญญาเครือ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ