ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แรงสูงบ้านสำราญ
วัน ศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.
บริเวณที่ดับไฟ
- บ้านสำราญ
- บ้านโนนแต้
หรือท่านที่ได้รับประกาศนี้
- จะทำการเปลี่ยนลูกถ้วยไลน์โพสท์สายแรงสูงไลน์ปากทางบ้านสำราญ
13/09/2562 09:00
13/09/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ