ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยพหลโยธิน 121 (แสงสูง) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงหม้อแปลง พีอีเอ.26-008077 ขนาด 250 เควีเอ. และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย บริเวณซอยพหลโยธิน 121 (แสงสูง) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.
23/05/2562 13:00
23/05/2562 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด