ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเส้นวัดเจษบางส่วน ก่อนถึงสะพานแก้มลิง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว แก้ไขสายแรงสูงอาร์คละลาย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
27/10/2562 08:00
27/10/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด