ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยศาลเจ้าอาม่าแนวถนนแสงชูโตสายใน ถึงบ้านเอื้ออาทร ซอยคาทอลิค ซอยข้างโรงเรียนวังขนาย ซอยสามหลัง
ปรับปรุงระบบแรงสูงตลาดท่าม่วงพาดสายใหม่ ถอนเสา และปักเสาแรงรูง
27/01/2561 08:30
27/01/2561 17:30
กฟจ.กาญจนบุรี
087-7974623
อุษา อารีย์ชน
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟทำงานวันที่ 27 ม.ค. 2561