ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณข้าง สนง.กฟจ.ลำพูน ถึง โค้งหน้าวัดสันต้นธง ถ.ลำพูน - ป่าซาง ฝั่งไปป่าซาง
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (เปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) ตั้งแต่บริเวณข้าง สนง.กฟจ.ลำพูน ถึง โค้งหน้าวัดสันต้นธง ถ.ลำพูน - ป่าซาง ฝั่งไปป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
13/11/2564 08:00
13/11/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด