ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ากอม่วง
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านท่ากอม่วง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง .เชียงใหม่
04/06/2565 09:00
04/06/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด