ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านล้องอ้อ หมู่ 5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านล้องอ้อ หมู่ 5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า บริเวณบ้านล้องอ้อ ด้านทิศตะวันออก ถนน ฝาง - เชียงใหม่ ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวก ในครั้งนี้ด้วย
23/05/2564 08:30
23/05/2564 12:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย