ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงและตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำใหม่
28/06/2564 08:30
28/06/2564 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด