ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบ้านผือ
ดับไฟติดตั้ง SF6 ในเขตตำบลหนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ช่วง BPU8S-05 ถึง BPU8S-07 และBPU8S-08
26/07/2562 09:00
26/07/2562 09:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
081-1830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด