ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ก่อน-หลัง BUA8S-15
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา เวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย สถานีตำรวจหอคำ , โรงพยาบาลชุมชนหอคำ , บ้านหอคำ , ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาหอคำ
18/09/2562 08:00
18/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด