ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟต.กรับใหญ่ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.9 ต.กรับใหญ่ ม.2 ต. สนามแย้ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟต.กรับใหญ่ ปรับปรุงระบบจำหน่าย วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.บริเวณ ม.9 ต.กรับใหญ่ ม.2 ต. สนามแย้ ตั้งแต่เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ถึง บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
02/10/2563 08:30
02/10/2563 16:30
กฟต.กรับใหญ่
032-291239
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด