ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 10 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณตลาดยิ่งรวย หมู่ที่ 10 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
31/07/2563 09:00
31/07/2563 15:00
กฟอ.บางระจัน
นายธนากรณ์ นันทารมย์ เบอร์โทรติดต่อ 083-109-4704
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ