ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยบ้านเวียงหอม ซอย 8 ถึง ร้าน 7-11 สาขาบ้านสันทราย
1.รื้อถอนสายแรงต่ำ
2.ปรับปรุงสายหน้ามิเตอร์และย้ายมิเตอร์
24/12/2564 09:00
24/12/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด