ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสวรรค์ หมู่9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนถีนานนท์ตั้งแต่ร้านอนันต์พันธุ์ไม้ถึงปากทางถนนพัฒนาการวิจิตร1 และถนนพัฒนาการวิจิตร1)
ติดตั้งเสริมหม้อแปลงและปรับปรุงตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
07/07/2564 09:00
07/07/2564 14:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด