ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดแต้ซุปเปอเซ็นเตอร์
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในระบบจำหน่าย เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
29/09/2563 08:30
29/09/2563 16:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด