ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้
ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง บริเวณตั้งแต่สามแยกบ้านดอนเสือหมอบ ถึง สี่แยกไฟแดง ถ.บายพาส ,สี่แยกไฟแดง ถ.บายพาส ถึง ปํ๊มปตท.,ร้านสมหมายของฝาก,โรงปูนสาลาป้า (ฝั่งทิศตะวันออก )
18/03/2563 08:30
18/03/2563 13:00
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด