ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านปะอาว ตำบลปะอาว รหัสอุปกรณ์ SJA12F-110
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่
ไลน์บ้านปะอาว ตำบลปะอาว รหัสอุปกรณ์ SJA12F-110
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

1. บ้านหอมจันทร์ ตำบลปะอาว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
3. โรงพยาบาลส่วนตำบลปะอาว
4. บ้านปะอาว ตำบลปะอาว
5. โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว
6. บ้านปะอาวน้อย ตำบลปะอาว
7. เสาสัญญาณ ทรูมูฟ บ้านดู่ ตำบลปะอาว
8. บ้านดู่ ตำบลปะอาว
9. บ้านม่วง ตำบลปะอาว
10. บ้านทุ่ม ตำบลแต้
11. บ้านขยอม ตำบลปะอาว
12. บ้านน้อยขยอม ตำบลปะอาว
13. โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ตำบลแต้
14. บ้านหนองหยอด ต.แต้

*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
11/11/2564 09:00
11/11/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-638295,045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนฝังการดับไฟ