ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายซึ่งจะมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง หากการดำเนนงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที่
16/10/2563 09:00
16/10/2563 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
วิเชษ เสือแจ่ม